Zarząd

ZARZĄD TARNOWSKIEGO TKKF

SKŁAD ZARZĄDU TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

LP. Imię i nazwisko Funkcja
1. Krzysztof Czyż prezes
2. Janusz Kras v-ce prezes
3. Kazimierz Bagnicki sekretarz
4. Kazimierz Kacer skarbnik
5. Wiesław Gwizd członek prezydium
6. Mateusz Muniga członek zarządu
7. Marian Król członek zarządu
8. Aleksander Molczyk członek zarządu
9. Krzysztof Niemiec członek zarządu

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ
TARNOWSKIEGO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

LP. Imie i nazwisko Funkcja
1 Elżbieta Sas przewodniczący
2 Barbara Brożek członek
3 Jan Rogóż członek